Polityka Prywatności

Created on 8 February, 2022 • 1,241 views • 4 minutes read

I POLITYKA PRYWATNOŚCI


1.1 Celem firmy Xseox Marketing jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkownika. W przypadku korzystania z usług oferowanych w Serwisie Użytkownik będzie poproszony o podanie określonych danych osobowych, które będą przetwarzane przez Fundację zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

1.2 Administratorem danych podanych w ramach świadczenia usług na postawie niniejszego Regulaminu jestXseox Marketing Adam Kwiatkowski; prowadzący działalność w Królikowicach 55-040 przy ulicy Lipowej 27; NIP: 9730825516; REGON: 384141817

1.3 Xseox Marketing zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika Serwisu. Powierzone dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

1.4 Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem, że podanie wymaganych przez Xseox Marketing danych jest niezbędne do korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, w tym do złożenia oferty i zawarcia umowy sprzedaży. Na warunkach opisanych poniżej, Xseox Marketing może przetwarzać powierzone mu dane osobowe w związku czynnościami poprzedzającymi zawarcie umowy oraz czynnościami związanymi z obsługą zawartej umowy, w szczególności ma prawo do prowadzenia korespondencji związanej z wykonywaniem umowy. Użytkownik ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.

1.5 Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, do którego konieczna jest zgoda Użytkownika, jest niezbędne do świadczenia danej usługi, a Użytkownik odmówił wyrażenia takiej zgody, bądź cofnął taką zgodę, Użytkownik zostanie pozbawiony dostępu do tej usługi.

1.6 Xseox Marketing zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej z użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku możliwości zrealizowania umowy na skutek zgłoszenia przez Użytkownika żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

1.7 Xseox Marketing w przypadku podjęcia działań wskazanych w ust. 6.5. i 6.6 niniejszego Regulaminu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań Użytkownika, w szczególności za brak możliwości zapewnienia Użytkownikowi usługi.

1.8 Xseox Marketing będzie przetwarzała dane osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nieujawnienia ich innych podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązanie niniejsze pozostaje w mocy również po ustaniu stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Fundacją.


II PLIKI „COOKIES”


2.1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2.2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, niewielkimi informacjami wysyłanymi przez serwis internetowy i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, laptopie, smartfoonie) niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać. Pliki te zawierają różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, zazwyczaj jest to nazwa strony internetowej, ich personalizacja i informacje logowania.

2.3. Serwis wykorzystuje pliki cookies do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, a także tworzenia statystyk, które pomogą zrozumieć sposób korzystania ze Serwisu przez Użytkownika i przez to ulepszanie struktury i zawartości Serwisu.

2.4. Serwis dzieli przechowywane pliki cookies ze względu na czas, przez jaki są one umieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika i rozróżnia:

2.4.1. Cookies tymczasowe (session cookies) – używane tylko podczas aktualnej sesji Użytkownika i usuwane po jej zamknięciu.

2.4.2. Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu aktualnej sesji i są przechowywane na komputerze Użytkownika przez oznaczony czas lub bez okresu ważności w zależności od indywidualnych ustawień właściciela witryny.

2.5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies znajdujące się na jego komputerze. Serwis informuje, iż usunięcie, wyłączenie lub ograniczenie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub jego niektórych składników.

2.6. Serwis rozróżnia pliki cookies także w następujący sposób:

2.6.1. Funkcjonalne – umożliwiające prawidłowe korzystanie ze Serwisu,

2.6.2. Służące bezpieczeństwu - umożliwiające bezpieczne korzystanie z funkcjonalności Serwisu,

2.6.3. Uwierzytelniające – umożliwiające utrzymanie tzw. sesji zalogowania Użytkownika,

2.6.4. Reklamowe – umożliwiające wyświetlanie spersonalizowanych reklam,

2.6.5. Konfiguracyjne – umożliwiające na konfigurację ustawień funkcji i usług Serwisu.

2.7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)

2.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.